Ενημερωτικό Δελτίο #1

Πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή;

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή είναι κάτι περισσότερο από το να ψηφίζεις ή να κατεβαίνεις στις εκλογές. «Η συμμετοχή και η ενεργός ιδιότητα του πολίτη σημαίνει να έχεις το δικαίωμα, τα μέσα, τον χώρο και την ευκαιρία και, όπου είναι απαραίτητο, την υποστήριξη για να συμμετέχεις και να επηρεάζεις τις αποφάσεις και να δραστηριοποιείσαι σε δράσεις και δραστηριότητες, ώστε να συμβάλλεις στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας». Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή σημαίνει ότι θα πρέπει να τους ενδυναμώσουμε και να τους παρέχουμε τα μέσα και τους τρόπους για να γίνουν δρώντες της ζωής τους και του κόσμου τους.

Το #YouEU είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της σχέσης της ευρωπαϊκής νεολαίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και προωθώντας την ηλεκτρονική συμμετοχή. Ειδικότερα, οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να ενισχύσει την ικανότητα συμβούλων νέων και των οργανώσεων της ΚτΠ να υποστηρίζουν τους νέους στη χρήση εργαλείων ψηφιακής δημοκρατίας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την ευρωπαϊκή δημοκρατία και να συμβάλλουν στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ.
  • Να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τη νεολαία σχετικά με τις έννοιες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής, τα εργαλεία και τις δυνατότητές τους.
  • Να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των νέων και να προωθήσει μια ψηφιακή δημόσια σφαίρα της ΕΕ.
  • Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.
  • Να προωθήσει την κατανόηση και την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των νέων.

Το έργο #YouEU περιλαμβάνει έξι εταίρους: Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου (Ελλάδα), Family and Childcare Centre – KMOP Skopje (Β. Μακεδονία), Die Berater (Αυστρία), Know and Can Association (Βουλγαρία), INCOMA (Ισπανία) και Be Known (Ελλάδα).

 

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής;

Αρχικά εντοπίσαμε περιπτώσεις καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που προσπαθούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, αναλύσαμε 25 διαφορετικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες αποτελούν την εργαλειοθήκη YouEU. Για να παραμείνουμε ευέλικτοι, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε εργαλεία ή πλατφόρμες που επιτρέπουν τη συμμετοχή των πολιτών και πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας για τους σκοπούς τους. Παρόλο που η ηλεκτρονική συμμετοχή δεν είναι νέο φαινόμενο, η έρευνα έδειξε ότι σε όλες σχεδόν τις εν λόγω χώρες, μόνο λίγες πρωτοβουλίες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εργαλειοθήκη κάνοντας κλικ εδώ.

Επιπλέον, οργανώσαμε ηλεκτρονικά εργαστήρια με νέους/ες και συμβούλους νέων στις χώρες εταίρους, προκειμένου να παρουσιάσουμε την εργαλειοθήκη και να διαμορφώσουμε το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τα θέματα του ηλεκτρονικού μαθήματος #YouEU για τη συμμετοχή και την εμπλοκή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Το ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε νέους/ες ηλικίας 16-26 ετών και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ και νεολαία (στην καθημερινή μας ζωή), Παγκόσμια Ιθαγένεια και Σχεδιάζοντας το μέλλον της ΕΕ. Συνολικά, αποτελείται από 16 μαθήματα, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ.

Δημιουργήσαμε ακόμη την ψηφιακή πλατφόρμα #YouEU για την προώθηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των νέων, η οποία θα λειτουργήσει ως μία ψηφιακή διακρατική δημόσια σφαίρα που θα φέρει κοντά τους/τις νέους/ες από τις συμμετέχουσες χώρες και τελικά από όλη την Ευρώπη για να επικοινωνούν, να μοιράζονται θέματα και να δημιουργούν από κοινού διεκδικήσεις. Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα κάνοντας κλικ εδώ.

 

Πάνω σε τι εργαζόμαστε τώρα;

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε στη φάση πιλοτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού μαθήματος και της πλατφόρμας #YouEU. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικτυακών σεμιναρίων ανατροφοδότησης, θα αναπτύξουμε την Εμπειρία #YouEU: Μαθήματα σχετικά με την ηλεκτρονική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των νέων. Σε αυτή θα παρουσιάσουμε:

α) τα διδάγματα από την πλευρά της ομάδας υλοποίησης (ερευνητές/ριες, εκπαιδευτές/ριες),

β) την εμπειρία #YouEU όπως τη βίωσαν και την αξιολόγησαν οι τελικοί χρήστες/συμμετέχοντες στην πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό μάθημα, και

γ) συγκεκριμένες περιπτώσεις ηλεκτρονικής συμμετοχής των νέων κατά τη διάρκεια του έργου.

 

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες του YouEU;

Επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο YouEU: www.youeuproject.eu

Κατεβάστε το Newsletter #1.