Νέα και Εκδηλώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο #2

Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ Το έργο #YouEU αποσκοπεί στην αποκατάσταση της σχέσης της

Read More »

Ενημερωτικό Δελτίο #1

Πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή; Το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλώνει ότι η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή είναι κάτι

Read More »