Δραστηριότητες

#YouEU Ηλεκτρονικό μάθημα για τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ    ⮞

Το ηλεκτρονικό μάθημα #YouEU στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων, στην μετατροπή τους σε ενεργούς πολίτες και την συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Απευθύνεται στους νέους για να προωθήσουν τις γνώσεις τους και να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον τους για τις υποθέσεις της ΕΕ, αλλά θα ωφελήσει επίσης:  τις οργανώσεις νεολαίας που μπορούν να τις μεταφέρουν και να τις χρησιμοποιούν στην εργασία τους, του εμπλεκομένους με την μη τυπική εκπαίδευση οι οποίοι θα μπορούσαν να το ενσωματώσουν στις εκπαιδεύσεις τους , τις σχολικές αρχές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό σε μαθητές ηλικίας 16-18 ετών στα μαθήματα Ιθαγένειας και Ιστορίας. Το ηλεκτρονικό μάθημα θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Αυστριακά, Βουλγαρικά και Ισπανικά και θα φιλοξενείται πλήρως ψηφιακά στην πλατφόρμα #YouEU.

https://www.youeuproject.eu/courses/elearning-el/