Δραστηριότητες

#YouEU Ηλεκτρονικό μάθημα για τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.

Το ηλεκτρονικό μάθημα #YouEU στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων, στην μετατροπή τους σε ενεργούς πολίτες και την συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Απευθύνεται στους νέους για να προωθήσουν τις γνώσεις τους και να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον τους για τις υποθέσεις της ΕΕ, αλλά θα ωφελήσει επίσης:  τις οργανώσεις νεολαίας που μπορούν να τις μεταφέρουν και να τις χρησιμοποιούν στην εργασία τους, του εμπλεκομένους με την μη τυπική εκπαίδευση οι οποίοι θα μπορούσαν να το ενσωματώσουν στις εκπαιδεύσεις τους , τις σχολικές αρχές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό σε μαθητές ηλικίας 16-18 ετών στα μαθήματα Ιθαγένειας και Ιστορίας.  Το ηλεκτρονικό μάθημα θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Αυστριακά, Βουλγαρικά και Ισπανικά και θα φιλοξενείται πλήρως ψηφιακά στην πλατφόρμα #YouEU.

#YouEU ψηφιακή πλατφόρμα για την προώθηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των νέων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα #YouEU για την προώθηση της ηλεκτρονικής συμμετοχής των νέων θα λειτουργήσει ως ψηφιακή διακρατική δημόσια σφαίρα που θα φέρει κοντά τους νέους από τις συμμετέχουσες χώρες και τελικά από όλη την Ευρώπη για να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν θέματα και να δημιουργήσουν αξιώσεις μαζί. Σκοπός του θα είναι να λειτουργεί ως μαθησιακός, συνεργατικός, διαβουλευτικός χώρος μεταξύ των νέων για να μάθουν συμμετέχοντας στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.