Използването на дигитални инструменти за подсилването на младежкото участие в демократичния живот в ЕС

Европейския Съвет Council of Europe гласи, че участието на всяко едно общество в демократичния живот е повече от само гласуване и намесата в избори. „Участието и активното гражданство е за това, хората да имат право на избор, което означава пространството и възможността, и когато е необходимо подкрепата и участието да имат влияние във вземането на решения и предприемането на действия и дейности за изграждането на по-добро общество.“.

Насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот е с цел да им даде възможност за достъп до начини как те да бъдат, тези които изграждат и променят живота и сета си

#YouEU е европейски проект, целящ да възобнови връзката на европейската младеж с демократичния живот в ЕС и насърчи активното им участие, като използва потенциала на дигитални инструменти и повишаването на онлайн потреблението.  

Кой ще участва?

01.

Млади хора между 16-26 години

02.

Организации с младежка и обществена насоченост, активни в сферата на активното гражданството, човешките права и демокрацията

03.

Официални и неофициални образователни институции

04.

Местни, регионални и национални институции в сферата на Младежта, Образованието, Европейските отношения и Гражданството

05.

Официални европейски държавни органи в сферите на Младежта, Образованието, Европейските отношения и Гражданството

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Център за семейна и детска грижа (KMOP), Сопие е гражданска, обществена организация която е регистрирана като местна неправителствена организация с цел да приложи опита на KMOP и да проследи данните за интересите на групи в неравностойно положение в северна Македония.

Aсоциацията Знам и мога е НПО основана през 2007 година София, България. Тя работи по национални и европейски проекти, кариерно консултиране личностно и професионално развитие предприемачески умения програми курсове обучения и дейности в сферата на неформалното и формалното обучение.  

Be known е компания за рекламирането на комуникация базирана в Атина, която най-вече осигурява услуги в Гърция.

Университета от Пелопонес  е основан през 2000 година с цел да създаде и разпространяване на конкретни знания чрез проучване и обучения, подкрепяйки интердисциплинарни на местна регионална и международна сътрудничества и синергии, уважавайки различията и мултикултурализма като подобрява международното проучване в обучението.

Die Berater се фокусира върху образование за възрастни и развитие на човешките ресурси.

Aсоциацията Знам и мога е НПО основана през 2007 година София, България. Тя работи по национални и европейски проекти, кариерно консултиране личностно и професионално развитие предприемачески умения програми курсове обучения и дейности в сферата на неформалното и формалното обучение.  

КМОП, СКОПИЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Център за семейна и детска грижа (KMOP), Сопие е гражданска, обществена организация която е регистрирана като местна неправителствена организация с цел да приложи опита на KMOP и да проследи данните за интересите на групи в неравностойно положение в северна Македония. Целта и е активно участие в държавната система за обществено благосъстояние и да участва намаляването на рисковете при групи в неравностойно положение чрез цялостен анализ, устойчиви проектни дейности и директно участие в различни местни общества KMOP, Скопие постоянно прави усилия в справянето с различни проблеми, които се появяват в отделни систематични практики и въздействат на хора от неравностойно положение. Тя ще допринесе към консорциума, конкретно с опити при хора от ромски произход и ще работи върху целите на проекта свързани с младите хора, като държава извън Европейския съюз, която очаква да стане член от европейското семейство.

СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА, БЪЛГАРИЯ

Aсоциацията Знам и мога е НПО основана през 2007 година София, България. Тя работи по национални и европейски проекти, кариерно консултиране личностно и професионално развитие предприемачески умения програми курсове обучения и дейности в сферата на неформалното и формалното обучение.  Асоциацията също е член на ИВЕТА – IVETA – International Vocational Education and Training Association; на Европейска организация за НПОта  Лемън- L.E.M.O.N. – Learning Mobility Network, което е федерация от 15 европейски неправителствени организации от 13 различни държави, работещи заедно да споделят и създават висококачествени европейски образователни проекти, които позволяват на младите хора да живеят и рботят в цяла Европа Асоциацията има лиценз за като център за кариерна консултация и информираност, както и акредитация за европейските доброволчески програми и Европейския корпус за солидарност. Асоциацията изпълнява набор от неформални курсове и дейности свързани с подобряването на комуникативните, гражданските и меките умения за млади и възрастни, както и за професионалните умения на обучители и преподаватели.

BE KNOWN, ГЪРЦИЯ

Be known е компания за рекламирането на комуникация базирана в Атина, която най-вече осигурява услуги в Гърция. Целта на компанията е както да осигури услуги във всякакви комуникационни аспекти, включително развитие на уеб сайтове, услуги за снабдяването  с информация, интернет рекламиране на продажби, уеб портал и платформа за развитие, мониторинг кампании в социалните мрежи и услуги за рекламиране, така и техническа поддръжка и управление на програми, Компанията е основана през 2020-та година от експерти в комуникацията, чиито изглед е да разпространява съобщения, които да окажат разлика и оптимизирането на тяхната ефективност Be known е отговорна да планира и създаде съдържание за комуникация, което да което промотира услугите на клиентите си и проучи подкрепи и повиши тяхното разпространение.

УНИВЕРСИТЕТА ОТ ПЕЛОПОНЕС, ГЪРЦИЯ

Университета от Пелопонес  е основан през 2000 година с цел да създаде и разпространяване на конкретни знания чрез проучване и обучения, подкрепяйки интердисциплинарни на местна регионална и международна сътрудничества и синергии, уважавайки различията и мултикултурализма като подобрява международното проучване в обучението. Училището за Политическа Наука и Международни Отношения в университета от Пелопонес (PEDIS)  е основано през 2003 година и е получило първите си студенти през 2008 г мисията на PEDIS е да разпространи целите на проекта като насърчава национални и международни съдружия, активно подкрепя  дейности за кариерно развитие и изпълнява специализирани програми като подпомага приобщаването на ученици в пазара на труда. През времетраенето на проекта проекта, PEDIS ще играе ролята на консорциум като ще максимизира впечатляващия си опит в конкретни проекти и широка мрежа на национално транснационално и между секреториално ниво.

DIE BERATER, АВСТРИЯ

Die Berater се фокусира върху образование за възрастни и развитие на човешките ресурси. Основана през 1998 от Мартин Рьошер,  die Berater сега има около 350 служители в над 33 локации из цяла Австрия. Допълнителното образование и обучение е естеството на бизнеса, на нашето портфолио. Планиране, организиране и изпълнение на образователни програми за развитие на персонала за над 20 хиляди участници всяка година die Berater представлява една от най-големите частни образователни институции в Австрия и е наградена с регионална награда за обучение за възрастни.

Основните и сфери на дейност са:

  • образование за възрастни и обучение
  • консултации
  • нови медии
  • корпоративна обществена отговорност
  • мостове за Европа
  • европейски проекти и консултации за европейски проекти.

Отделът за нова медия на die Berater, на организацията разработва образователни архитектури осигурява персонално направени решения за онлайн обучение и мобилно обучение и изработва съдържание за онлайн обучение. die Berater е сертифицирана по няколко системи за осигуряване на качеството в обучителните програми според IS0 9001:2000.

ИНКОМА, ИСПАНИЯ

ИНКОМА (INCOMA) е агенция за образование и разследване базиране в Севиля, Испания с богат опит в разработването и координацията на международни проекти, основно финансирани в рамката на европейски програми предимно в сферата на образование, обучение и разследване. Нашата дейност е посветена за обмен на знания на европейско и/или международно ниво, за разработването на проекти с целеви групи подложени на риск от изключване или изпитващи конкретни трудности, да навлязат в пазара на труда като млади хора жени и мигранти. INCOMA е активен член на международни мрежи като Anna Lindh Foundation (Европейско-Средиземноморски регион), EFVET и WINGS за жени предприемачи.

Нашите основни сфери на опит са мобилност, (управление на проекти за мобилност за както изпращане, така и приемане на около 1000 ученици годишно, които да придобият подходящ опит) образователни обучения, наемане на работа, включване в пазара на труда и рекламиране на равни възможности, предприемачество, междукултурни компетенции и езици. YES  е част от INCOMA и има акредитация за регионално училище, което осигурява курсове за езици в ПОО институции.