News

Бюлетин #2

Използване на потенциална на цифровите инструменти за укрепване на младежкото участие в демократичния живот Проектът #YouEU има за цел да заздрави връзката на европейската младеж с ЕС и да насърчи активното участие на младежите в демократичния живот на ЕС чрез използване на потенциала на цифровите инструменти и насърчаване на електронното участие. С общи усиля партньорството […]

Бюлетин #2 Read More »

Бюлетин #1

Как да насърчим участието на младите хора в демократичния живот? Съветът на Европа заявява, че участието в демократичния живот не се изчерпва само с гласуването или кандидатирането на избори. „Участието и активното гражданство се изразяват в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а където е необходимо и подкрепата да участваш и да влияеш

Бюлетин #1 Read More »