НОВИНИ & СЪБИТИЯ

Бюлетин #2

Използване на потенциална на цифровите инструменти за укрепване на младежкото участие в демократичния живот Проектът #YouEU има за цел да заздрави връзката на европейската младеж

Read More »

Бюлетин #1

Как да насърчим участието на младите хора в демократичния живот? Съветът на Европа заявява, че участието в демократичния живот не се изчерпва само с гласуването

Read More »