ДЕЙНОСТИ

#YouEU E-курс за участие и замесеност в демократичния живот на ЕС    ⮞

#YouEU онлайн курсът цели да информира и образова младите хора в сферата на активното гражданство в активното гражданство и участието в демократичния живот в ЕС с използването на дигитални инструменти. Проектът ще бъде насочен към младите хора и развитието на техните знания, както и да възобнови интересите  им към отношенията с ЕС, но също ще е в полза и на : младежки организации, които биха могли да го пригодят към тяхната работа; неофициални образователни институции, които биха приспособили информацията в обученията си; училищни институции, които биха използвали материалите при ученици на възраст между 16-18 в класовете по Гражданство и История.  Онлайн курсът ще бъде преведен на английски, гръцки, немски, български и испански, както и напълно #YouEU платформа.

https://www.youeuproject.eu/courses/elearning-bg/