Бюлетин #2

Използване на потенциална на цифровите инструменти за укрепване на младежкото участие в демократичния живот

Проектът #YouEU има за цел да заздрави връзката на европейската младеж с ЕС и да насърчи активното участие на младежите в демократичния живот на ЕС чрез използване на потенциала на цифровите инструменти и насърчаване на електронното участие.
С общи усиля партньорството по проекта: University of the Peloponnese (Гърция), Family and Childcare Centre – KMOP Skopje (Северна Македония), Die Berater (Австрия), Сдружение „Знам и мога“ (България), INCOMA (Испания) and Be Known (Гърция) успя да:

  • Събере добри практики на европейско, национално, регионално и местно равнище, които имат за цел да повишат участието на младите хора, използвайки цифрови инструменти и/или социални медии.
  • Разработи електронния курс #YouEU за участие и ангажираност в демократичния живот на ЕС, съдържащ четири модула: Европейски съюз, ЕС и младежта (в нашето ежедневие, Глобално гражданство и Проектиране на бъдещето на ЕС.
  • Създаде цифровата платформа #YouEU за насърчаване на младежкото електронно участие, която действа като цифрова транснационална публична сфера.
  • Представи научените уроци, по изпълнението и преживени от младите хора, участвали в дейностите по проекта.

Преглед на проведените дейности

Във всички партньорски страни младежите констатираха, че се нуждаят от повече инструменти и най-вече от повече информация за демократичните процеси. От съществено значение е те да бъдат запознати с демократичните процеси и начините, по които могат да участват, тъй като в някои страни много млади хора нямат почти никаква информация за ЕС, неговите институции и цел. Ето защо е важно европейските младежи да бъдат активно ангажирани и да се запознаят с концепцията за електронно участие. По време на нашите дейности младите хора, които участваха, имаха възможност да се учат, да споделят мислите си и да проведат ползотворни дискусии по тази тема. Следващите снимки представят само една малка част от младежите и професионалистите, които взеха участие в нашите дейности в различни държави.

портфолио

Изтегляне на Бюлетин #2.